Huvudsponsor Svenska Spel

Föreningsbesök

Övre raden från vänster: Nizze Landén, Ulf Hall, Oskar Larsson, Linus Fagemo, Pär Karlsson, Mikael Rundgren. Nedre raden från vänster: Markus Korpinen, Göran Lindblom, Anders Eriksén, Anders Lundqvist, Christian Karlsson, Anders Ottosson.

Svenska Ishockeyförbundet har 11 stycken anställda "Hockeykonsulenter" som i huvuddelen av sitt uppdrag besöker varje förening med ungdomsverksamhet en till två gånger per säsong. Dessa utbildningsbesök innehåller olika teman med syftet att utveckla svensk ishockey. 

Hockeykonsulenternas teman arbetas fram och beslutas av spelarutvecklingsansvarig i samarbete med hockeykonsulenterna och våra förbundskaptener.

Våra hockeykonsulenters uppdrag är att ”Utveckla och höja nivån på svensk barn- ungdoms- och juniorhockey i ett nära samarbete med föreningarna”. 

Senast uppdaterad: 22-09-07 av Administrator

Vem är vår Hockeykonsulent?

Några distrikt är nämnda fler gånger pga att det är mer än en hockeykonsulent som finns i distriktets föreningar.