Juniorslutspel
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Svensk ishockeys dam- och flicksatsning 2021-2030

Syftet med vår gemensamma satsning på dam- och flickishockeyn med sikte på 2030 är att få antalet spelare att öka så att vi inom svensk ishockey kan erbjuda bra utvecklingsmiljöer utifrån målgruppens behov, oavsett var i landet du växer upp. Hela vägen från de första skären i Tre Kronors Hockeyskola till en karriär i våra ligor och framgång i Damkronorna.

För att svensk ishockey ska lyckas med det som beskrivs tror vi att det behövs fler kvinnor i ledande positioner. Det handlar om tränare, domare och förtroendevalda. Därför vill vi inleda en långsiktig satsning för att fler kvinnor ska vilja ta, kunna ta och i betydligt större utsträckning erbjudas ledaruppdrag inom ishockeyn på alla nivåer. Detta tror vi bäst görs genom att stärka de kvinnor som idag har eller vill ha ledaruppdrag inom svensk ishockey men också att göra en rejäl genomlysning av de normer som präglar ishockeyn idag, för att synliggöra de hinder som står i vägen för kvinnor idag. Den effekt vi strävar efter att det ska vara en 40–60 fördelning mellan kön i våra styrelser på alla nivåer (IF, SDF och SF) och att andelen kvinnor i tränar- och domarrollen ökar. Detta tror vi i sin tur kommer att ha påverkan på kvaliteten på den verksamhet som våra föreningar bedriver inom flick- och damishockeyn. Och blir kvaliteten bättre kommer också kvantiteten av spelare att öka.

Senast uppdaterad: 23-03-08