Spelformer Herobild
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Ladda ned

Spelformer

Därför anpassar vi spelformerna

Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom ishockeyn så länge som möjligt. Och för att lyckas med det måste hockeymiljön på alla nivåer vara inspirerande och utvecklande. När vi startade projektet med de nya spelformerna utmanade vi vad ”riktig hockey” egentligen är, och hur det kan variera utifrån vem du är. Alltså: hur ishockey spelas och i vilken form, och att det varierar beroende på ålder och mognadsgrad. Därför utgick vi från barnens perspektiv när vi letade en ny och bättre väg mot att utbilda barn som spelar ishockey.

Matchspel är precis som träning ett tillfälle för lärande. Så för att kunna skapa en hockeymiljö där verksamheten anpassas efter utvecklingsnivån, var det tydligt att spelformerna var tvungna att ses över.

FILM NYA SPELFORMER

Säsongen 2020/2021 testades de nya spelformerna i sju pilotdistrikt runt om i Sverige. Trots att pandemin förkortade säsongen hann vi testa ett nytt regelverk och nya och förminskade spelytor. Och resultatet talade sitt tydliga språk. Mer om det kan du läsa på länken i högerspalt där vi berättar mer om resultatet från vår pilotstudie.

Beslutsprocessen

Under förbundsmötet den 11 juni 2021 beslutade svensk ishockey, alla distriktishockeyförbund tillsammans med ligorna att man till säsongen 2022/2023 kommer införa nationella spelformer på barn- och ungdomsnivå i hela Sverige. All barnishockey upp till och med U-12 ska spelas på en mindre anpassad yta och med ett anpassat regelverk. Beslutet ligger till grund för det uppdrag förbundsmötet gav Svenska Ishockeyförbundet 2019, då man ville få till en nationell samsyn kring hur man spelar ishockey för barn.

Under säsongen 2021/2022 spelade elva pilotdistrikt enligt de nya spelformerna fullt ut. Det gav oss en möjlighet att utvärdera spelformerna löpande samt göra nya mätningar, för att optimera sättet vi spelar ishockey på.

En boost för flickhockeyn

I samband med kartläggningen av svensk flick- och damishockey som gjordes 2021 framkom det tydligt att tjejer på många platser i landet inte har möjlighet att spela med och mot tjejer i matchspel. I våra nya strategier för svensk flick- och damishockey har vi ett uttalat mål att alla flickor som vill spela ishockey, oavsett var i landet de bor ska ha möjlighet att spela i rena flicklag.

Dam- flicksatsningen >

Med nya spelformerna skapas möjligheter för tjejer att spela med och mot tjejer på många och förhoppningsvis alla platser i landet. Färre tjejer krävs i de yngsta åldrarna för att komma till seriespel vilket sannolikt ger fler flicklag och flickserier.

Senast uppdaterad: 23-10-25

Spelytorna

Här följer de olika spelytorna som gäller för respektive åldrar i våra ungdomsserier.

Tre kronors hockeyskola – U9

1/6 av fullstor rink

U10 – U11

1/4 av fullstor rink

U12

1/3 av fullstor rink

Allt material du behöver

För att underlätta uppstarten av de nya spelformerna har vi samlat allt relevant material på vår klubbmaterialsajt. Där hittar din förening informativt material att ladda ner, skriva ut eller använda i sina egna digitala kanaler. 

Lycka till!

Följ oss i sociala medier