Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Principer för gemensamt personuppgiftsansvar

Svenska Ishockeyförbundet och anslutna ishockeyföreningar använder det gemensamma databehandlingssystemet TSM för att organisera spelare, domare, tränare och funktionärer som är involverade i föreningarnas verksamhet. Uppgifter som registreras i TSM innebär behandling av personuppgifter och lyder under GDPR.

Som förening är det viktigt att veta att ansvaret för att personuppgifter är korrekta, uppdaterade och att de raderas vid den tidpunkt som krävs enligt Gällande dataskyddsreglering vilar på föreningen, det vill säga den förening som den aktuella registrerade är knuten till.

Läs mer i dokumentet nedan.

Principer för gemensamt personuppgiftsansvar - Svenska Ishockeyförbundet och anslutna ishockeyföreningar

Senast uppdaterad: 22-08-15 av Administrator