Domarrygg
Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Om DAIF-rollen

Vad är DAIF?

Daif (Domaransvarig I Förening) är den individ som är ansvarig för domarverksamheten i respektive förening. Till dennes hjälp ska varje distrikt ha en DAIF-ansvarig.

DAIFs arbetsuppgifter kan variera beroende på var i landet han/hon befinner sig. Vanligast är att man är ansvarig för utbildning, rekrytering, utveckling och tillsättning av ungdomsdomare på föreningens matcher.

DAIF kan vara en aktiv domare, en förälder eller annan individ som är aktiv i föreningen. DAIF bör vara en individ över 18 år för att på ett bra sätt kunna hantera olika situationer kring genomförandet av matcher. 

Varför är DAIF viktig?

DAIF är en naturlig del för att genomföra bra matcher i föreningen. Genom ett brett urval av domare och en bra utbildning skapas förutsättningarna för trygga och säkra matcher, en grundförutsättning för en positiv spelarutveckling.

Utöver detta är DAIF en avlastning för övriga ideéllt arbetande individer i föreningen - genom att säkertställa att det finns domare på alla matcher och hanteringen runt detta.

För att säkertställa rekryteringen av domare till distriktsnivå så är DAIF en förutsättning. Samarbetet DAIF-Distrikt kommer påverka framtida kostnader för resor och liknande för föreningens juniorlag.

För en levande och aktiv förening är DAIF en viktig del. Att skapa en mångfald av aktiviteter inom föreningen ökar attraktionskraften för att börja samt arbeta vidare i föreningen.

Hur ser vi att dagens domarbrist påverkar föreningarna?

Vi utbildar barn och ungdomare som ungdomsdomare men saknar en naturlig kontakt för att dessa ska ta steget upp till distriktsdomare. Avsaknar av DAIF stoppar upp rekryteringsarbetet. Flertalet föreningar får ökade kostnader när rekryteringsarbetet för domare är undermåligt. Exempel på detta är:

- Kalix HC får betala 20 000:- för två matcher i HockeyEttan då lokala domare saknas.
- Resekostnader för flertalet föreningar i Region Öst ökar - då föreningarna tvingas ta domarna utifrån när lokala domare saknas. Domare med i snitt 10 mils resa till matcher blir en extra kostnad på cirka 300:-/match. För en förening med 5 ungdomslag blir detta en extrakostnad på ungefär 15 000 kr per säsong.

Ett försämrat klimat på arenorna försämrar möjligheterna att rekrytera aktiva till verksamheten. Välutbildade och stöttade domare ökar kvalitén på matcherna och dess säkerhet.

Vilka fördelar ger ett bra DAIF-arbete i föreningen?

  • Föreningen kan spara pengar genom att merparten av domarna är lokala. Detta minskar reskostnaden i samband med matcherna.
  • Behålla individer inom föreningen, genom att en utbildad och rekryterad spelare övergår till domare och fortsätter sitt arbete åt föreningen.
  • En trygg och säker miljö på matcherna ökar attraktionskraften för nyrekryteringen av spelare.
  • En spelare som utbildar sig till domare samt testar på att döma ökar sin förståelse för spelets regler och dess uppbyggnad.
Senast uppdaterad: 23-02-03 av Stefan Ladhe

 

Sverigeresan

Spelreglerna – nu som app direkt i din telefon 

Hockeyboken Startsida